Bảo vệ Và nâng tầm giá trị âm nhạc của bạn

PHÂN PHỐI NHẠC CỦA BẠN Phát hành nhạc của bạn đến tất cả các nền tảng quốc tế. Bắt đầu kiếm tiền từ sản phẩm của bạn. Theo các bước sau:

1. Bạn gởi Tác phẩm. Tải nhạc, hình ảnh và ngày phát hành nhanh chóng, dễ dàng trên các nền tảng Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube Music, and iTunes, và hơn 150 kho nhạc và các dịch vụ phát nhạc trực tuyến. Upload Bản Ghi

2. VPROD Publishing phân phối nhạc của bạn lên các Nền tảng. Khi nhạc của bạn được chấp thuận, chúng tôi sẽ phân phối nhạc của bạn đến tất cả các kho nhạc và các nền tảng phát nhạc quốc tế bạn đã chọn. "Nhạc của bạn sớm hiện diện trên các nền tảng phát nhạc, sẽ sớm được tạo danh sách phát và được phát".

3. Bạn nhận tiền Mỗi khi nhạc của bạn được phát trên Spotify. Mỗi khi nhạc của bạn được tải trên iTunes. Bạn nhận được tiền, Và chúng tôi chuyển tiền trực tiếp đến tài khoản VPROD của bạn. Dashboard

Vprod

Không có bài viết nào trong danh mục hiện tại.