Bảo vệ Và nâng tầm giá trị âm nhạc của bạn

Chính Sách

BẮT ĐẦU KIẾM TIỀN

Chúng tôi cung cấp các công cụ để bạn theo dõi nhạc của mình được phân phối trên các nền tảng tải và phát nhạc kỹ thuật số hàng đầu thế giới như Spotify, Apple Music, iTunes, TikTok, Facebook, Instagram, Youtube, Beatport, Deezer… Mỗi khi nhạc của bạn được phát hoặc được tải xuống, tiền sẽ được chuyển vào trang tổng quan của bạn.