Bảo vệ Và nâng tầm giá trị âm nhạc của bạn

Điều Khoản

 

Chúng tôi đã thu thập được thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang của chúng tôi. Khi đăng ký trên trang web của chúng tôi, nếu thích hợp, bạn có thể được yêu cầu nhập thông tin cá nhân, tuy nhiên bạn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi ẩn danh. Giống như hầu hết các trang web, chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao kinh nghiệm của bạn, thu thập thông tin về khách truy cập nói chung và theo dõi chuyến thăm. Vui lòng tham khảo ‘Chúng tôi sử dụng cookie?’ phần dưới đây để biết thông tin về cookie và cách chúng tôi sử dụng chúng.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng theo một trong các cách sau: để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, để cải thiện trang web của chúng tôi, gửi email định kỳ.

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie?

Có (cookie là các tệp nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ chuyển vào máy tính của bạn qua trình duyệt Web của bạn (nếu bạn cho phép) cho phép các trang web hoặc các nhà cung cấp dịch vụ nhận biết trình duyệt của bạn và nắm bắt và ghi nhớ thông tin. chúng tôi có thể ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về khách truy cập trang web của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ này không được phép sử dụng các thông tin thu thập được trên trang web của chúng tôi thay mặt để giúp chúng tôi tiến hành và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi có được công bố bất cứ thông tin nào ra bên ngoài không?

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc chuyển giao cho bên thứ ba thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy, những người giúp chúng tôi điều hành trang web của chúng tôi, tiến hành kinh doanh hoặc phục vụ bạn, vì vậy các bên liên quan phải đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi cho rằng việc tiết lộ là phù hợp với luật pháp, thực thi chính sách trang web của chúng tôi, hoặc bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác. Tuy nhiên, thông tin khách hàng không thể nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc sử dụng khác.

Chính sách Bảo mật Trực tuyến Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi chứ không phải thông tin thu thập ngoại tuyến.

Các điều khoản và điều kiện

Vui lòng truy cập phần Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi để thiết lập việc sử dụng, từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm quản lý việc sử dụng trang web của chúng tôi bằng cách nhấp vào đây.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật này. Thay đổi Chính sách Bảo mật của chúng tôi Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trên trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới